Wybierz język PL EN

Standard ISO 9622

Wynikiem wspólnych prac ISO i Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej (IDF) stała się istotna aktualizacja kluczowego standardu analitycznego dla sektora mleczarskiego. Standard ISO 9622 | IDF 141 zawiera wytyczne dotyczące badania mleka i produktów mlecznych z wykorzystaniem metod  średniej podczerwieni. Metody te są szeroko stosowane w laboratoriach i zakładach mleczarskich na całym świecie. Nowa wersja standardu obejmuje  także pełne zastosowanie technologii podczerwieni z transformacją Fouriera,  która powinna usprawnić rutynową analizę składu mleka. Analizatory FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) dokonują pomiaru pełnego zakresu średniej podczerwieni, natomiast opis w starym standardzie został ograniczony do tradycyjnych długości fal.

Oznacza to, że możemy być bardziej dokładni w pomiarach tłuszczu i białka oraz wykonać badania  dla większej liczby składników, takich jak mocznik i dodana woda,

Ta zwiększona dokładność jest ważna dla produktów przeznaczonych na eksport i do sprzedaży detalicznej. Stosowana metoda pomoże ustalać ceny mleka w systemach płatniczych, które  różnią się w zależności od zawartości tłuszczu i białka w mleku.

Co więcej, może to doprowadzić do opracowania nowych narzędzi, np. wskaźników do ketozy i efektywności pasz, które pomogą hodowcom krów usprawnić zarządzanie stadem.

Ponadto fakt, że wiele parametrów może być mierzonych w tym samym czasie, powinno obniżyć koszty badań laboratoryjnych.