Wybierz język PL EN

Audyt zewnętrzny

Jednym z kluczowych elementów produkcji wyrobów i procesu sprzedaży jest zapewnienie dobrych jakościowo i terminowych dostaw surowców lub/i produktów od naszych kwalifikowanych dostawców. Szczególnie jest to ważne przy realizacji produkcji liniowej i sprzedaży detalicznej. Zły dobór dostawcy może prowadzić do poważnych strat wizerunkowych,  finansowych a nawet bankructwa.
Audyt dostawcy  polega na pełnym audycie całego procesu produkcji lub dostawy, w tym stosowanych procedur, użytych materiałów, użytych technologii i kompetencji zatrudnionych osób.

Rodzaje audytów 

  1. Audyt nowego dostawcy / Due Diligence
  2. Audyt przeprowadzony w celu określenia zgodności z posiadanym lub deklarowanym systemem ( np. ISO 9001,itp)
  3. Audyt istniejącego dostawcy

Audyt u istniejącego dostawcy przeprowadzany w celu oceny spełnienia przez niego technicznych i jakościowych wymagań umowy/kontraktu  (ważny, gdy następuje zmiana surowców do produkcji lub rodzaju usługi). 

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Najczęstsze cele audytu

  • określenie poziomu spełnienia przez dostawcę wymagań odbiorcy w zakresie stosowania procedur i przestrzegania wymagań prawnych;
  • kwalifikacja dostawcy; 
  • niezależna cykliczna  ocena dostawcy.

Korzyści z audytu

  • pełna informacja o spełnieniu przez dostawcę określonych wymagań jakościowych, technicznych i prawnych;
  • określenie punktów do doskonalenia,  wynikających z przyjętych standardów lub wymagań prawnych;  
  • niezależna i obiektywna ocena dostawcy.

Usługi związane