Wybierz język PL EN

O systemie

GHP (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna - dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach jej łańcucha.

System ten obejmuje:

 • założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych;
 • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego;
 • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń;
 • zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców;
 • stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych;
 • szkolenie i higienę osobistą pracowników.
Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (ang. Good Manufacturing Practice) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (ang. Good Hygienic Practice) oraz systemem zarządzania HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli, to obligatoryjne systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

 

Procedura wdrożenia systemu GMP

GHP wdrażamy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2006 r.Nr 171, poz. 1225

 1. Ocena lokalizacji i otoczenia zakładu produkcji żywności;
 2. Analiza rozmieszczenia pomieszczeń i wyposażenia zakładu;
 3. Dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego;
 4. Opis procedury mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń;
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców;
 6. Przygotowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych;
 7. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie higieny osobistej pracowników.

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności GHP zapewnia następujące korzyści:  

 1. spełnienie wymogów prawnych w zakresie higieny;
 2. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 3. potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 4. poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności.

Usługi związane