Wybierz język PL EN

O systemie

Normą ISO 14001 stanowi podstawowe wytyczne do zarządzania środowiskiem w organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży w jakiej działa. Dla przemysłu spożywczego jest o tyle istotna, że swoim zasięgiem obejmuje właściwie wszystkie aspekty środowisko, z którymi możemy się spotkać w zakładach produkujących i firmach dystrybucyjnych. Są to np. emisje do powietrza, hałas, gospodarka odpadami, ścieki itp. . Wdrażając ISO 14001 możemy liczyć na koordynacje i współprace między różnymi osobami i działami w zakresie określenia wspólnej polityki środowiskowej, a tym samym lepszej kontroli nad wpływem naszej działalności na środowisko.  

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Norma ISO 14001 skierowana jest do wszystkich podmiotów których działalność pośrednio lub bezpośrednio w pływa na środowisko . W branży spożywczej są również podmioty, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o ekologiczną produkcję i zrównoważony rozwój. Przykładem takiego podejścia są duże sieci handlowe i znane koncerny spożywcze. 

Procedura wdrożenia systemu ISO 14001

Wdrożenie normy ISO 14001 polega głównie na ocenie zgodności prowadzonej działalności w wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska ale również efektywnym i zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych ( energia, światło, gaz).   

Wdrożenie systemu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy działalności organizacji na zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska  
 2. Określenie polityki i celów  środowiskowych czyli;
 3. Ustalenie mierzalny wskaźników osiągnięcia założonego celu lub celów (np. oszczędności energii);
 4. Ustalenia formy dokumentacji systemowej ( np. papierowa i opisowa ); 
 5. Ustalenie systemu monitorowania wdrożenia i nadzoru nad postępem prac;
 6. Wyznaczenia zespołu wdrożeniowego; 
 7. Przygotowanie dokumentacji systemowej; 
 8. Przeszkolenie z zespołu z nowych procedur systemowych; 
 9. Ocena systemu poprzez audit wewnętrzny;
 10. Zgłoszenie organizacji do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej. 

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 14001 zapewnia następujące korzyści:  

 1. weryfikacja istniejących procedur  i prowadzonej działalności pod kątem zgodności prawnej z przepisami ochrony środowiska; 
 2. porównanie posiadanych technologii i sposobów postępowania z aktualnie stosowanymi w branży w zakresie redukcji emisji; np. BAT 
 3. oszczędności wynikające z polityki ochrony środowiska np. korzystania z zasobów: gaz, woda, energia itp ;
 4. narzędzie marketingu i budowy wizerunku organizacji jako pro-ekologicznej;  
 5. warunek certyfikacji systemu ISO 14001. 

Usługi związane