Wybierz język PL EN

Produkcja żywności

O systemie

Międzynarodowa norma ISO 22000 : 2005 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zastosowane w niej normatywne podejście do tematyki zapewnienia bezpieczeństwa związane jest z uniwersalnością, dzięki której norma ta może być stosowana we wszystkich  przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej, bez względu na ich wielkość.

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, zajmujące się:

 • transportem,
 • dystrybucją,
 • magazynowaniem żywności,
 • produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością,
 • produkcją maszyn i urządzeń,
 • produkcją środków do mycia i dezynfekcji,
 • utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych.

Należy nadmienić, że wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w firmach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób

Procedura wdrożenia systemu ISO 22000

 1. Analiza istniejącego systemu zarządzania organizacji pod kątem wymagań systemu ISO 22000 (audyt wstępny);
 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 3. Rozpoczęcie szkoleń załogi;
 4. Opracowanie polityki bezpieczeństwa;
 5. Opracowanie dokumentacji: mapy przebiegu procesów, procedur, instrukcji, formularzy;
 6. Wdrożenie procedur  systemu;
 7. Szkolenia  pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 8. Audyt wewnętrzny, końcowy całego systemu (przedcertyfikacyjny);
 9. Przegląd zarządzania;
 10. Wybór jednostki certyfikującej;
 11. Udział w audycie zewnętrznym  konsultanta (na życzenie klienta);
 12. Wykonanie działań korygujących (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

 

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 zapewnia następujące korzyści:

 1. większa rozpoznawalność, ponieważ system ISO 22000 opiera się o wymagania międzynarodowe, a nie tylko krajowe, jak HACCP;
 2. optymalizacja kosztów - jeden system ISO 22000 zawiera w sobie HACCP i ISO 9001;
 3. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 4. potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 5. poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 6. zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać posiadania certyfikatu ISO 22000;
 7. szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrzne i przeglądów zarządzania;
 8. rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta. 

Usługi związane