Wybierz język PL EN

O systemie

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 stanowi podstawę do wdrażania innych systemów branżowych z serii ISO jak np. (ISO 22000). Sama norma ISO 9001 zawiera ogólne wymagania w zakresie planowania, wdrożenia, nadzoru i doskonalenia  systemu zarządzania jakością. Są one na tyle uniwersalne, że mogą byś z sukcesem wdrażana w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, wiek czy też zakres działalności.  

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Zgodnie z tym co zostało wcześniej napisane, norma ISO 9001 ma uniwersalny charakter i jest tak naprawdę przeznaczona dla każdej organizacji nawet tej non profit. Dla branży spożywczej stanowi ona istotny warunek certyfikacji innych systemów jakościowych jak ISO 22000, BRC, FSC itp. Oczywiście sam system ISO 9001 świetnie się sprawdzi w małej piekarni czy dużym zakładzie mięsnym. Normę ISO 9001 tak naprawdę powinno się wdrażać tam gdzie jest świadomość , że jakość naszych usług i wyrobów przekłada się na zaufanie klienta i tym samym nasz zysk.

Procedura wdrożenia systemu ISO 9001

Wdrożenie normy ISO 9001 jest tak naprawdę proste choć dla laików może wydawać się całkiem odwrotnie.  

Wdrożenie systemu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy istniejącej dokumentacji związanej z procesami w firmie ( np. dokument zamówienia) 
 2. Określenie polityki i celów jakościowych czyli ; (np. co możemy zrobić aby jakość produktów była coraz lepsza ) 
 3. Ustalenie mierzalny wskaźników osiągnięcia założonego celu lub celów;
 4. Ustalenia formy dokumentacji systemowej ( np. papierowa i opisowa ) 
 5. Ustalenie systemu monitorowania wdrożenia i nadzoru nad postępem prac
 6. Wyznaczenia zespołu wdrożeniowego 
 7. Przygotowanie dokumentacji systemowej 
 8. Przeszkolenie z zespołu z nowych procedur systemowych 
 9. Ocena systemu poprzez audit wewnętrzny
 10. Zgłoszenie organizacji do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej 

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia następujące korzyści:

 1. weryfikacja istniejących procedur  i prowadzonej działalności pod kątem zgodności prawnej; 
 2. porównanie posiadanych technologii i sposobów postępowania z aktualnie stosowanymi w branży; 
 3. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne określenie procedur postępowania; 
 4. szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 5. rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez nacisk na uzyskiwanie informacji zwrotnej od klientów;
 6. warunek certyfikacji systemu ISO 9001 i innych systemów branżowych. 

Usługi związane