Wybierz język PL EN

O systemie

Normą PN-N/OHSAS 18001 stanowi podstawowe wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem pracy w organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży w jakiej działa. Dla przemysłu spożywczego jest o tyle istotna, że swoim zasięgiem obejmuje właściwie wszystkie aspekty ryzyk związanych BHP, z którymi możemy się spotkać w zakładach produkujących i firmach dystrybucyjnych. Wdrażając OHSAS 18001 możemy liczyć na koordynacje i współprace między różnymi osobami i działami w zakresie określenia wspólnej polityki bezpieczeństwa pracy, a tym samym lepiej zapobiegać zdarzeniom związanym ze zdrowiem i życiem pracowników.

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Norma OHSAS skierowana jest do wszystkich podmiotów które dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników . W branży spożywczej są również podmioty, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną poprzez zapewnieniem najważniejszym zasobom organizacji , czyli ludziom bezpiecznych i godnych warunków pracy.

Procedura wdrożenia systemu OHSAS 18001

Wdrożenie normy OHSAS 18001 polega głównie na ocenie zgodności prowadzonej działalności w wymaganiami prawnymi w zakresie przepisów BHP. 

Wdrożenie systemu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy działalności organizacji na zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp  
 2. Określenie polityki i celów bezpieczeństwa pracy czyli;
 3. Ustalenie mierzalny wskaźników osiągnięcia założonego celu lub celów (np. ograniczenie liczby wypadków);
 4. Ustalenia formy dokumentacji systemowej ( np. papierowa i opisowa ); 
 5. Ustalenie systemu monitorowania wdrożenia i nadzoru nad postępem prac;
 6. Wyznaczenia zespołu wdrożeniowego; 
 7. Przygotowanie dokumentacji systemowej; 
 8. Przeszkolenie z zespołu z nowych procedur systemowych; 
 9. Ocena systemu poprzez audit wewnętrzny;
 10. Zgłoszenie organizacji do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej.

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania jakością OHSAS 18001 zapewnia następujące korzyści:  

 1. weryfikacja istniejących procedur  i prowadzonej działalności pod kątem zgodności prawnej z przepisami BHP; 
 2. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne określenie procedur postępowania na wypadek zdarzeń losowych ; 
 3. ograniczenie ryzyk związanych z bezpieczeństwem pracy poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 4. ograniczenie potencjalnych kosztów wynikających z pozwów sądowych i odszkodowań 
 5. warunek certyfikacji systemu OHSAS  18001

Usługi związane