Wybierz język PL EN

O systemie

GMP, czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Wytwarzania), oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.
Standardy GMP zapewniają wysoką jakoś oraz czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego.

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Do wdrożenia GMP w odróżnieniu od HACCP są zobligowani mali przedsiębiorcy, zatrudniający do 50 pracowników. Wprowadzenie oraz realizacja założeń Dobrej Praktyki Produkcyjnej prowadzone jest pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wdrożenie GMP daje prawo ubiegania się o certyfikat GMP, jest również podstawą do wprowadzenia systemu HACCP

 

Procedura wdrożenia systemu GMP

System GMP wdrażamy zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO, a dokładniej w Załączniku do Zalecanego Międzynarodowego Kodeksu Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności (CAC/CRP 1-1969, Rev. 4, 2003) Wdrożenie systemu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń;
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP;
 3. Ustalenie limitów krytycznych;
 4. Ustalenie systemu monitorowania parametrów kontrolnych CCP;
 5. Ustanowienie działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP;
 6. Ustanowienie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu;
 7. Udokumentowanie systemu poprzez powołanie procedur i zapisów.

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności GMP zapewnia następujące korzyści:  

 1. spełnienie wymogów prawnych; 
 2. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 3. potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 4. poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 5. szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 6. rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta. 

Usługi związane