Wybierz język PL EN

O systemie

HACCP jest skrótem od angielskich słów Hazard Analysis and Critical Control Point, które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli. System ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta spożywającego żywność wyprodukowaną w warunkach wdrożonych i sprawdzonych pod względem skuteczności procedur.

Chcesz poznać szczegółową ofertę
Wypełnij formularz Zamów szkolenie Skontaktuj się z nami

Dla kogo

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 30 października 2003 r. Dz.U. 2003 Nr 208 poz. 2020; Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 29 kwietnia 2004 r.) wszystkie firmy produkujące, przetwarzające, serwujące (cateringowe i żywienia zbiorowego), transportujące, handlujące i pakujące artykuły żywnościowe, bez względu na rodzaj, wielkość i specyfikę, zobowiązane są do wdrażania systemu HACCP w oparciu o zasady zawarte w Kodeksie Żywnościowym.

Procedura wdrożenia systemu HACCP

System HACCP wdrażamy zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO, a dokładniej w Załączniku do Zalecanego Międzynarodowego Kodeksu Praktyki - Ogólne Zasady Higieny Żywności (CAC/CRP 1-1969, Rev. 4, 2003) Wdrożenie systemu obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń;
 2. Określenie krytycznych punktów kontroli CCP;
 3. Ustalenie limitów krytycznych;
 4. Ustalenie systemu monitorowania parametrów kontrolnych CCP;
 5. Ustanowienie działań korygujących, które należy podjąć, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w CCP;
 6. Ustanowienie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu;
 7. Udokumentowanie systemu poprzez powołanie procedur i zapisów.

Zalety wdrożenia i certyfikacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zapewnia następujące korzyści:  

 1. spełnienie wymogów prawnych; 
 2. ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania; 
 3. potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
 4. poświadczenie Państwa troski o jakość i bezpieczeństwo żywności;
 5. zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania certyfikatu HACCP;
 6. szybsze tempo rozwoju organizacji poprzez analizę wyników z audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania;
 7. rozwój nowych i innowacyjnych produktów poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnej od klienta. 

Usługi związane